Bikin Stamina Ayam Jago Jadi Stabil Saat Pertandingan Sabung Ayam

19 Jun 2018 05:23
Tags

Back to list of posts

Dalam memenangkan pertempuran ayam. Oleh sebab itu, tambah baik jika ayam mempunyai napas yang kuat dan panjang untuk menang dalam perkelahian. Dan kesempatan itu bakal dibicarakan berkenaan langkah untuk ayam jadi napas dalam-dalam lebih dahulu di turunkan dalam arena. Ini disini pedoman untuk sabung ayam online yang mempunyai nafas panjang saat bertanding. sejarah sabung ayam

Kita mesti menjaga ayam di muka mungkin saja saja saja ke awal dari langkah kami untuk dalam kunci memenangkan pertempuran ayam. Oleh sebab itu, tambah baik jika ayam mempunyai napas yang kuat dan panjang untuk menang dalam perkelahian. Dan kesempatan itu bakal dibicarakan berkenaan langkah untuk ayam jadi napas dalam-dalam lebih dahulu di turunkan dalam arena. Ini disini pedoman untuk sabung ayam online yang mempunyai nafas panjang saat bertanding.

Kita mesti menjaga ayam di muka mungkin saja saja saja ke awal dari langkah kami untuk beri makan, memandikan ayam hingga persiapan dalam pertarungan. Dalam tunjukkan makanan kita sering kadang tunjukkan makanan basi. Karna jika ayam kami di beri makan yang basi pada ayam jadi bakal lemah.

Langkah untuk ayam bernafas panjang yang dirasakan kala bertanding yaitu mesti kita mesti mandi rajin dan menjemur pertempuran ayam dengan maksud tingkatkan ayam aliran darah.

Terkecuali tingkatkan aliran darah dalam praktik ayam pengeringan juga mempunyai maksud untuk singkirkan lemak badan seperti adu ayam sabung ayam jika demikian banyak lemak pada badan dapat juga memicu ayam bakal berjuang atau kobong dalam bhs jawa.

Akan tetapi, jika anda teratur jalankan pengeringan, lalu dengan bertahap ayam kita bakal mempunyai napas yang lain. Ayam minimal lebih dahulu dalam pertarungan atau diabar kering sekitaran dua bln..

Langkah untuk ayam bernafas panjang dengan yang dirasakan saat bertanding sesudah ayam menjemur dan mandi pertempuran teratur kami, ayam mesti ditempat di kandang yang lebih luas pada 2 × 4 m. Karna luasnya ayam di kandang seperti sama ini dapat dengan bebas dan tiada problem sayap membanting bergerak diluar itu kita mesti rajin menendang sekali 1 minggu atau kurang ayam 5-10 menit sewaktu waktu terobosan dengan maksud untuk otot baru.

Penataan tuntas seluruhnya tiga dari beberapa cara baru diatas kita cobanya dengan sabung ayam filipina aduan diabar di sungai tetapi di 20-25menit. Hal seperti itu mampu di optimis ayam kita akan juga melawan kurun kala ini. Akan tetapi, bagaimanakah jika ayam kita tdk dapat melawan dikala ini? Ayam bermakna kalau kita perduli lebih muda dari 10 bln..

Karna ayam yang demikian muda tidak lagi mempunyai napas yang baik dalam pertempuran. Kesimpulannya, untuk memenangkan pertarungan baik sabung ayam mesti mempunyai tekhnis dan ketahanan. http://www.sateayam.co/

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License